Навчальний центр

Всі наявні успіхи і досягнення ПАТ «ВБР» досягнуті завдяки професійній роботі працівників, які становлять найцінніший капітал банку. При цьому банк ставить перед собою амбітні завдання, вирішувати які під силу тільки талановитим, ініціативним і високопрофесійним фахівцям. Саме тому ми приділяємо велику увагу процесу навчання і розвитку персоналу. Співробітники - одне з головних конкурентних переваг Всеукраїнського Банку Розвитку, основа сталого розвитку та процвітання. У зв'язку з цим ми зацікавлені у вдосконаленні кадрового потенціалу та залучення висококваліфікованого персоналу.
Ми постійно шукаємо, розробляємо та пропонуємо працівникам нові можливості для професійного розвитку, як за допомогою широкого спектру навчальних заходів, так і шляхом постановки цікавих завдань. Для вирішення і реалізації зазначених завдань у банку функціонує Навчальний Центр, який забезпечує співробітникам участь у сучасних інтерактивних формах навчання через Систему Дистанційного Навчання «Академія ПАТ «ВБР», а також за допомогою внутрішніх та профільних тренерів банку. В СДО «Академія ПАТ «ВБР» розміщені електронні навчальні курси, за допомогою яких співробітники знайомляться з місією і цінностями банку, стандартами обслуговування клієнтів, вивчають продуктову лінійку, а також завдяки тестам завжди мають можливість перевірити свої знання з того чи іншого курсу. Також на порталі Навчального Центру завжди є можливість дізнатися про актуальні пропозиції зовнішніх провайдерів освітніх послуг, спланувати і взяти участь у різноманітних зовнішніх заходах по темі.
Для підвищення рівня функціональних компетенцій співробітників («hard-навички») профільними тренерами проводяться тренінги/семінари/майстер-класи, на яких розглядаються операційні вміння тих або інших категорій працівників, характеристики нових продуктів, способи їх продажу (мовні модулі, робота з запереченнями) і т.п. Внутрішні тренери Навчального Центру проводять навчання з загальних питань (клієнтоорієнтованість і стандарти обслуговування, командоутворення, тайм-менеджмент, переговори, ораторська майстерність та ін.), розвиваючи тим самим «soft-навички» співробітників і керівників, підвищуючи рівень управлінських знань та вмінь.
Ми прагнемо у повному обсязі забезпечувати розвиток усіх ключових навичок та вмінь, необхідних працівникам для успішного досягнення стратегічних цілей банку, сприяти розвитку особистого потенціалу кожного працівника для професійного і кар'єрного зростання.
Ліцензія НБУ №253 від 18.11.2011 р. © 2009-2016 ПАТ «ВБР» - ВІДКЛИКАНО постановою Правління НБУ від 21.12.2015 р. № 914