Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у відповідності з Указом Президента України від 10 вересня 1998 р. № 996/98 «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України».

Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 200 000 гривень по вкладах у кожному із таких учасників.

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів. Фонд повідомляє про відшкодування коштів вкладникам через офіційні засоби масової інформації. З дня настання недоступності вкладів припиняється нарахування відсотків за ними.

У разі розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру гарантованої суми відшкодування.
Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через визначені банки-агенти здійснюється протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів.

Відшкодування за вкладами здійснюється в готівковій або безготівковій формі. Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.

Документи, необхідні для отримання гарантованої суми відшкодування у банку-агенті:

  • паспорт або документ, що замінює його;
  • довідка органу державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера.
Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно з законодавством України (за довіреністю, заповітом тощо). Строк позовної давності за зверненнями вкладників становить три роки.
Реквізити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

Адреса: 01032, місто Київ, бульвар Т. Шевченка, 33Б.

Контактні телефони:

(044) 333-35-77
(044) 333-35-63
0-800-308-108 (безкоштовно з усіх телефонів по Україні);

Сайт: www.fg.gov.ua
E-mail: fgvfo@fg.gov.ua

Ліцензія НБУ №253 від 18.11.2011 р. © 2009-2016 ПАТ «ВБР» - ВІДКЛИКАНО постановою Правління НБУ від 21.12.2015 р. № 914