Відділення та Банкомати

Область
Город
Район

*Список актуален по состоянию на

Адреса и телефоны отделений
Наименование, адрес Режим работы Телефон, факс
ЦОК (Центр обслуговування клієнтів)
юридична адреса: 01135 м.Київ, вул.Чорновола В'ячеслава, 25

фактична адреса: 04053 м.Київ, вул.Січових стрільців, 17 (2 поверх) Показати на карті
Пн-Чт:
Отделение — 09.00-18.00
Касса — 09.00-17.30
Перерыв — 13.00-13.45
Пт:
Отделение — 09.00-16.45
Касса — 09.00-16.15
Перерыв — 13.00-13.45
Сб, Вс – выходной
0-800-500-798
Найчастіші питання:
Де можна дізнатися про запровадження у банку тимчасової адміністрації, прийняття рішення про ліквідацію банку та початок виплат гарантованої суми відшкодування у разі ліквідації учасника Фонду?
Така інформація публікується в офіційних газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр», розміщується на сайті банку, веб-сайті Фонду www.fg.gov.ua та доступна за телефоном «гарячої лінії»: 0-800-308-108.
Яким чином здійснюється сплата кредиту (іпотечного, автокредиту тощо), якщо відділення банку, в якому оформлявся кредит, не працює?
Здійснити перерахування коштів на погашення кредиту можна через головний офіс або будь-яке інше відділення неплатоспроможного банку. Це можна також зробити через головний офіс або відділення будь-якого іншого банку. Для того, щоб кошти були зараховані саме на погашення кредиту та/або процентів за користування кредитом, необхідно правильно вказати призначення платежу, коректні платіжні реквізити банку одержувача та іншу інформацію, яку необхідно зазначити відповідно до законодавства та договору. Після початку ліквідаційної процедури позичальники банку мають сплачувати заборгованість та інші зобов’язання перед банком на накопичувальний рахунок, реквізити якого розміщені на сайті банку в мережі Інтернет та на веб-сайті Фонду через:
1). каси діючих відділень ПАТ «ВБР» за наступними адресами: -01135, м.Київ, вул.В'ячеслава Черновола, 25 (фактична адреса: м.Київ, вул.Січових стрільців, буд.17, 2 поверх); - 61002, м.Харків, вул.Алчевських, буд.38.
2). за допомогою інших банків шляхом здійснення переказу готівки через касу або безготівкового перерахування коштів з поточних рахунків, відкритих в інших банках, на накопичувальний рахунок ПАТ «ВБР». Детальніше...
Якщо вклад перевищує 200 тисяч гривень або не підпадає під гарантію Фонду, чи має вкладник право на отримання коштів за такими вкладами у разі ліквідації банку?
Так. Для отримання коштів за вкладом, що перевищує 200 тисяч гривень або вкладу, що не підпадає під гарантію Фонду, необхідно протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку заявити Фонду або уповноваженій особі Фонду, якій делеговано повноваження, про свої вимоги до банку. Задоволення вимог вкладників та інших кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:
1) зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян;
2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
3) вимоги Фонду, у тому числі щодо повернення цільової позики банку, наданої протягом здійснення тимчасової адміністрації з метою забезпечення виплат;
4) вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом. До 1 січня 2017 року кредиторські вимоги фізичних осіб - підприємців задовольняються у сьому чергу відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в редакції, що діяла до 12.08.2015р.;
5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;
6) вимоги фізичних осіб, (у тому числі фізичних осіб-підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано;
7) вимоги інших вкладників, які не є пов'язаними особами банку, юридичних осіб - клієнтів банку, які не є пов'язаними особами банку;
8) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;
9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, а також юридичних осіб), які є пов'язаними особами банку;
10) вимоги за субординованим боргом
Яким чином кошти повертаються юридичній особі та іншим кредиторам банку?
Під час ліквідації банку задоволення вимог кредиторів здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку у порядку черги, зазначеному у відповіді 3. Якщо коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатньо для задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі кожного кредитора однієї черги. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку – лише після повного задоволення вимог попередньої черги. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна банку, вважаються погашеними.
Яким чином юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть отримати кошти, що розміщені на їхніх рахунках у неплатоспроможному банку?
Юридичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань, є кредиторами банку у визначенні Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Задоволення таких вимог кредиторів банку здійснюється у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації і продажу майна банку. Фізичні особи-підприємці, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» (від 16.07.2015 № 629-VIII), є вкладниками*. З 1 січня 2017 року відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб - підприємців здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незалежно від дня відкриття рахунка щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року.
*вкладник – фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» {Пункт 4 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}
Які документи потрібно надіслати вкладнику до Фонду для отримання суми після закінчення 30-ти робочих днів з дня початку виплат?
Після закінчення терміну для виплати відшкодування коштів вкладникам за загальним реєстром (30-ть робочих днів) виплата гарантованих сум відшкодування здійснюється за індивідуальними письмовими зверненнями. Вкладник повинен надіслати до Фонду заяву про виплату гарантованої суми відшкодування з зазначенням фактичного місця проживання, особистим підписом та датою, а також копії документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або у разі якщо в паспорті особи контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспорта (сторінок з прізвищем, ім'ям, по батькові, а також з інформацією про дату та орган видачі паспорта, місце проживання і відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).
Як отримати гарантовану суму відшкодування на правах спадщини?
Спадкоємець подає до Фонду документи, зазначені у відповіді 3.5., а також нотаріально засвідчену копію документа про право на спадщину (свідоцтво, рішення суду).
Як отримати гарантовану суму відшкодування за довіреністю?
Для отримання коштів за довіреністю представником у 30-денний термін з дня початку виплат необхідно звернутись до банку-агента і пред’явити документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків представника (ідентифікаційний номер), паспорт та відповідно оформлену довіреність на отримання коштів. Для отримання відшкодування за індивідуальним зверненням до Фонду (після 30-денного терміну) представник має подати до Фонду документи, зазначені у відповіді 3.5., та нотаріально засвідчену копію довіреності. Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків представника (ідентифікаційний номер) вкладника, то довірена особа додатково надає копію документа про його присвоєння.
Ліцензія НБУ №253 від 18.11.2011 р. © 2009-2016 ПАТ «ВБР» - ВІДКЛИКАНО постановою Правління НБУ від 21.12.2015 р. № 914