Тарифи для корпоративних Клієнтів

виписка із зведеного реєстру тарифів Банку

Тарифи Публічного акціонерного товариства "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" за надання довідок і документів інформаційного характеру, пов`язаних з банківською діяльністю

 

Затверджені наказом уповноваженої особи

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "ВБР" від 12.01.2016 № 011

 

Найменування послуги Тариф*, UAH Наявність ПДВ
1 Надання довідки про закриття рахунку в національній/іноземній валюті не тарифікується
2 Надання довідки, дублікату виписки або документу інформаційного характеру клієнту юридичній особі 300,00 Без ПДВ
3 Надання довідки, дублікату виписки або документу інформаційного характеру клієнту фізичний особі-підприємцю 50,00 Без ПДВ
4 Надання довідок за формою, потрібною аудиторам 1020,00 у т.ч. ПДВ
* комісія за надання послуги сплачується в момент надання довідки/документу

 

 

Архів тарифів

№п/п

Наименование услуги

Тариф

2.1

Расчетно-кассовое обслуживание

 В национальной валюте

2.1.1

Открытие текущего счета корпоративным клиентам.

50 грн.

2.1.2

Открытие депозитного счета.

не тарифицируется

2.1.3

Открытие счета для формирования уставного фонда.

не тарифицируется

2.1.4

Открытие дополнительных текущих счетов.

не тарифицируется

2.1.4.1

Открытие текущего счета, операции по которому могут осуществляться с использованием специальных платежных средств (2605) без открытия текущего счета (2600)

50 грн.

2.1.5

Открытие счета за специальным режимом использования.

50 грн.

2.1.6

Открытие текущего счета 2620 частным нотариусам и адвокатам.

50 грн.

2.1.7

Закрытие текущего счета:

 

 

по инициативе клиента;

200 грн.

 

по инициативе банка (при отсутствии движения

средств больше 6-и месяцев);

не тарифицируется

 

при ликвидации предприятия.

не тарифицируется

2.1.7.1

Закрытие текущего счета, операции по которому могут осуществляться с использованием специальных платежных средств (2605):

 

 

по инициативе клиента;

200 грн.

 

по инициативе банка (при отсутствии движения

средств больше 6-и месяцев);

не тарифицируется

 

при ликвидации предприятия.

не тарифицируется

2.1.8

Закрытие текущего счета 2620 частным нотариусам и адвокатам.

200 грн.

2.1.9

Закрытие депозитного счета.

не тарифицируется

2.1.10

Закрытие счета за специальным режимом использования:

 

 

по инициативе клиента;

50 грн.

 

по инициативе банка (при отсутствии движения

средств больше 6-и месяцев);

не тарифицируется

 

при ликвидации предприятия.

не тарифицируется

2.1.11

Переоформление текущего счета в результате перерегистрации или реорганизации клиента (слияние, присоединение, деления, изменения названия).

 

50 грн.

2.1.12

Снятие наличных денежных средств с текущего счета.

0,8% от суммы

2.1.13

Прием денежной выручки и других наличных средств от уполномоченных представителей юридических лиц и предпринимателей с последующим зачислением на счет данного клиента, открытый в любом отделении Банка.

не тарифицируется

2.1.14

Прием наличных платежей от физических и юридических лиц на счета клиентов БАНКА при заключении договора на прием платежей с получателем.

1% от суммы (min 5грн)

2.1.15

Прием бездоговорных наличных платежей от юридических лиц (предпринимателей) для зачисления на счет другого юридического лица (предпринимателя).

1% от суммы (min 5грн)

2.1.16

Проведение безналичного платежа в национальной валюте на счета в других банках (фин. учреждениях) в послеоперационное время (в т.ч. со ссудного счета).

0,1% от суммы (min 10 грн. max 100 грн.)

2.1.17

Проведение безналичного платежа в национальной и иностранной валюте по системе Банка.

не тарифицируется

2.1.18

Проведение безналичного платежа в национальной валюте на счета в других банках (фин. учреждениях) в течение операционного дня с использованием систем удаленного доступа.

1 грн.

2.1.19

Проведение безналичного платежа в национальной валюте, поступившего в банк на бумажном носителе, на счета в других банках (фин. учреждениях) в течение операционного дня.

5 грн.

2.1.20

Проведение безналичного платежа клиента за счет поступлений на счет (в том числе наличного) текущим днем (тариф взимается только при проведении платежей за пределы системы Банка дополнительно к п.п. 2.1.18, 2.1.19).

0,05% от разницы между суммой платежей за день и остатком на начало дня

2.1.21

Проведение безналичного платежа в национальной валюте со счета корпоративного клиента на регулярной основе в соответствии с договором (договорное списание):

 

 

  • на получателей, которые обслуживаются в других банках;

5 грн. за платеж

 

  • на получателей, которые обслуживаются в отделениях банка.

не тарифицируется

2.1.22

Перечисление безналичных средств в национальной валюте со счета корпоративного клиента на регулярной основе в соответствии с договором (договорное списание). При условии движения по счету в рамках данного тарифа.

30 грн. за месяц

2.1.23

Плата за обслуживание текущего счета.

40 грн.

2.1.24

Безналичное зачисление средств на текущий счет Клиента.

не тарифицируется

2.1.26

Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание карточных счетов работников юридического лица-работодателя (в процентах от суммы, что зачисляется на карточные счета работников).

0,75% (тариф регулируем)

Зведений реєстр тарифів на послуги ПАТ «ВБР» для корпоративних клієнтів

* Інформація надається протягом 3-х банківських днів. У випадку необхідності термінового надання — сплата за подвійним тарифом.

** Сплата проводиться в національній валюті виходячи з гривневого еквіваленту виконаної операції.

Ліцензія НБУ №253 від 18.11.2011 р. © 2009-2016 ПАТ «ВБР» - ВІДКЛИКАНО постановою Правління НБУ від 21.12.2015 р. № 914